Regulamin

  1. Serwis Pudelek.pl służy do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii na temat celebrities i ludzi ze sfer showbiznesu. Przedstawiany w serwisie Pudelek.pl przegląd prasy, jak również prezentowane w nim informacje, poglądy, opinie czy komentarze mają przede wszystkim charakter satyryczny i nie powinny być traktowane całkowicie poważnie.
  2. Korzystanie z serwisu Pudelek.pl, w szczególności dokonanie rejestracji, jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu. Korzystanie z serwisu Pudelek.pl jest bezpłatne. Dla prawidłowego korzystania z serwisu Pudelek.pl niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu.
  3. Użytkownik może przeglądać zasoby serwisu Pudelek.pl, jak również zamieszczać w nim treści zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami serwisu Pudelek.pl. Zamieszczenie określonych treści jest równoznaczne z potwierdzeniem przez użytkownika, że jest uprawniony do ich zamieszczania oraz, że służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie.
  4. Zamieszczać treści w serwisie Pudelek.pl mogą zarówno zarejestrowani, jak i niezrejestrowani użytkownicy, przy czym funkcjonalności dostępne w ramach serwisu Pudelek.pl dla użytkowników zarejestrowanych mogą różnić się od funkcjonalności dostępnych dla użytkowników, którzy nie dokonali rejestracji.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez użytkowników treści. Zakazane jest dostarczanie/prezentowanie przez użytkowników w serwisie Pudelek.pl treści o charakterze bezprawnym. Administrator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do tych treści na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
  6. Administrator nie świadczy ani nie zapewnia przechowywania ani archiwizowania treści. Administrator może usunąć treści lub zablokować do nich dostęp w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie. Z tego powodu Administrator odradza umieszczanie treści w serwisie Pudelek.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści.
  7. Serwis Pudelek.pl wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika. Cookies służą jedynie ułatwieniu korzystania z serwisu Pudelek.pl. Adresy IP, z jakich korzystają użytkownicy serwisu Pudelek.pl są rejestrowane i mogą być udostępniane odpowiednim, uprawnionym organom państwowym, zgodnie z właściwymi przepisami prawa w tym zakresie.
  8. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora oraz jego partnerów handlowych może być w każdej chwili cofnięta. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami serwisu Pudelek.pl.
  9. Administratorem serwisu Pudelek.pl jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137a, 02-231 Warszawa, adres e-mail info@pudelek.pl.
  10. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu Pudelek.pl użytkownik może zgłaszać na adres: info@pudelek.pl. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni licząc od dnia jej złożenia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku otrzymania przez Administratora reklamacji w formie pisemnej.